Escalante

Een thuis voor mensen met een beperking

Omdat wij ook graag gewoon
op eigen benen willen staan.

Vrijheid geven

Kansen scheppen

Zelf kiezen met wie we (samen)wonen.
Zelf bepalen hoe we willen leven, de ene al zelfstandiger dan de andere, maar toch samen.
Dat is Escalante!

Eén plus één is meer dan twee.
We leren van elkaar en stimuleren mekaar in sport en andere activiteiten.
Zo komt het beste in elk van ons naarboven.
Die kans krijgen we in Escalante!

Ondersteuning bieden

gewoon zijn

Soms hebben we hulp nodig: bij het koken, om rekeningen te betalen, om een lekke band te plakken, met de was en de plas.
Dat doet Escalante!


Een gewoon huis in een gewone straat, zoals iedereen gewoon naar ons werk en onze hobbies gaan.
Gewoon, da’s Escalante!

 

Wij danken volgende organisaties voor hun steun: